Kit Consulting a partir del 18 de juny

Red.es publicarà els propers dies la convocatòria d’ajuts del programa Kit Consulting i estarà disponible a través del web www.acelerapyme.es. El programa Kit Consulting, que s’emmarca al Pla de Recuperació Transformació i Resiliència, és un compromís del quart pagament d’aquest Pla i té un pressupost de 300 milions d’euros finançats per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationEU. 

A la convocatòria es detallaran els requisits per sol·licitar els ajuts, les obligacions que contrauen els beneficiaris, els imports màxims d’ajuda per cada categoria de solucions d’assessorament, la justificació, el pagament i control de la implantació de les solucions, entre altres matèries importants. 

La convocatòria compta amb un pressupost inicial de 150 milions d’euros ampliables i té per finalitat proporcionar un servei d’assessorament digital perquè les pimes puguin fer un pas més en la seva transformació digital. 

Bons de 12.000, 18.000 i 24.000 euros per a serveis d’assessorament.

L’ajut es materialitza en un Bo d’Assessorament Digital que les pimes hauran de fer servir en la contractació d’un o més dels serveis d’assessorament dels quals es compon el Programa. Aquests serveis d’assessorament permetran a les pimes beneficiàries comptar amb un full de ruta per avançar en la digitalització del negoci i continuar avançant en la seva transformació digital.

A la convocatòria s’estableixen tres segments d’empreses en funció de la seva mida i la quantia de l’ajut per a cadascuna. Per al segment d’empreses d’entre 10 i menys de 50 empleats, el bo serà de 12.000 euros, per al segment d’empreses d’entre 50 i menys de 100 empleats, la quantia serà de 18.000 euros i per a les empreses d’entre 100 i menys de 250. empleats, l’ajuda serà de 24.000 euros. 

Les pimes beneficiàries han de destinar el bo d’assessorament digital de Kit Consulting a la contractació d’un o més serveis d’assessorament d’un catàleg compost per 10 categories de serveis en àrees clau en transformació digital: Servei d’assessorament a IA, servei d’assessorament en anàlisi de dades (bàsic i avançat), servei d’assessorament en vendes digitals, servei d’assessorament en processos de negoci o processos de producció, servei d’assessorament en estratègia i rendiment de negoci, servei d’assessorament en ciberseguretat (bàsic, avançat i preparació per a la certificació) i un servei d’assessorament “360” en transformació digital.

La quantia màxima subvencionable per a cada servei és de 6.000 euros i s’estableix un mínim de 100 hores de treball per cada Acord de Prestació de Servei d’Assessorament formalitzat. Cada servei haurà de complir amb les activitats que es determinen per a cadascun d’ells a la convocatòria. 

Serà a partir del 18 de juny a les 11.00 hores quan les petites i mitjanes empreses puguin sol·licitar l’ajuda de Kit Consulting a través de la seu electrònica de Red.es ( https://sede.red.gob.es) o mitjançant un formulari automatitzat que també serà accessible des de la plataforma Accelera Pyme ( https://www.acelerapyme.gob.es/). El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2024 a les 11.00 hores

Red.es determinarà el segment al qual correspon la sol·licitud tenint en compte les dades del nombre de treballadors existents al Règim General de la Seguretat Social i al Règim Especial de Treballadors Autònoms o valent-se de qualsevol altre mitjà vàlid en Dret. Es comptabilitza la plantilla mitjana de treballadors dels darrers 12 mesos anteriors a la data de la sol·licitud. 

Les ajudes són de concurrència no competitiva i s’atorgaran de forma directa i per ordre d’arribada, una vegada realitzades les comprovacions del compliment dels requisits exigits a la convocatòria.

Un cop es comprova que l‟empresa compleix els requisits, es concedeix el bo d‟assessorament digital. El beneficiari podrà consultar a www.acelerapyme.es el catàleg de serveis d’assessorament que ofereix el Programa i també el catàleg d’Assessors Digitals.

Terminis de formalització d’acords, prestació del servei i justificació 

La convocatòria recull que el termini màxim per formalitzar el primer Acord de Prestació de Serveis d’Assessorament serà de 3 mesos a comptar de la publicació de la concessió a la Seu Electrònica de Red.es. Per al segon acord i següents no aplica aquest termini, però la data màxima per a la presentació dels acords finalitzarà el 31 de maig de 2025 a les 23.59 hores. 

Un cop signat i validat l’acord entre la pime beneficiària i l’assessor digital, aquest té 3 mesos per prestar el servei a comptar de la data de validació de l’acord. Després de la prestació i un cop s’emeti la factura serà el moment en què ha finalitzat el servei. I després de la finalització, l’Assessor Digital haurà de justificar la feina feta tenint un termini màxim de 5 mesos, i que comença a comptar des de la validació de l’acord. 

La presentació de la justificació només es podrà realitzar a través del formulari establert a la Seu Electrònica de Red.es i que, a partir del proper 22 de setembre de 2024, serà accessible a través de la Plataforma Accelera Pime. En aquest formulari s’indicaran els requisits i les evidències que caldrà acreditar. 

Tramitació automatitzada i suport a la IA per a la justificació 

Kit Consulting comptarà amb un sistema de tramitació automatitzat innovador, amb eines de robotització i Intel·ligència Artificial per reduir la càrrega burocràtica, disminuir el nombre de documents a presentar i escurçar els terminis de concessió. D’aquesta manera, les pimes poden sol·licitar l’ajut sense aportar cap documentació. 

Kit Consulting contempla també la figura del “representant voluntari” que permet que qualsevol tercer, sigui persona física o jurídica, degudament autoritzada, pugui demanar la subvenció per compte de l’empresa, per contribuir així a eliminar tràmits a la pime. En aquest cas, cada representant voluntari pot presentar com a màxim 500 sol·licituds al dia. 

Serà Red.es qui faci la comprovació de la justificació de l’ajuda. I en aquest procés de verificació l’Entitat posa en marxa, per primer cop, una plataforma d’intel·ligència artificial que servirà de suport en el procés de verificació de les justificacions dels serveis d’assessorament. Es durà a terme mitjançant un sistema LLM per detectar plagis, còpies i comprovar la qualitat dels documents presentats. 

Sobre Kit Consulting

Kit Consulting és un programa d’ajudes del Govern, gestionat per Red.es, i que està dotat amb un pressupost de 300 milions d’euros, finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a través dels fons Next Generation EU. L’objectiu d’aquest programa és que les pimes d’entre 10 i menys de 250 empleats facin un pas més en el camí de la digitalització a través de serveis d’assessorament.

Les empreses interessades poden accedir a tota la informació a la web https://www.acelerapyme.es/kit-consulting, al telèfon 900 223 322 i al correu electrònic info@kitconsulting.es

Més informació: prensa@red.es

Imatge de Jordi Sala

Jordi Sala

Responsable de Marketing

Deixa un comentari

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

Escriu un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

/ Newsletter

Rep les noves publicacions d'aquest blog per email.
Subscriu-te per estar informat.

Altres temes que et poden interessar

Publicacions relacionades:

Publicacions SOC.infordisa

Últimes publicacions del Blog:

Últims feeds al Instagram: