LocalTIC Cunit 2017

Hem estat convidats per la Regidoria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de l’Ajuntament de Cunit, a participar amb una ponència sobre Hiperconvergència amb

VDI amb SimpliVity

Què és? La tecnologia VDI (Virtual Desktop Infrastructure) resulta de la confluència de la tecnologia de virtualització de servidors, i la tecnologia d’escriptori remot. Encara