inversio-ciberseguretat-2021

L’acceleració forçada de la transformació digital i el teletreball a causa de la Covid-19 fa créixer el risc empresarial davant del cibercrim i més del 50% de les empreses pujaran la inversió per ciberseguretat durant el 2021, segons un informe de PwC Ciberseguretat en la transformació digital És evident que la pandèmia de la Covid-19 i […]

ens-com-saplic

L’ENS és un marc normatiu en el qual estableix unes normes per les quals s’ha de regir un SGSI (Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació). I què és un SGSI? És un model de gestió continuat de la seguretat de la informació, basat en el clàssic i conegut PDCA (Plan-Do-Check-Act) per als […]

Industria40

En un entorn tan canviant com l’actual i amb una pandèmia ha alternat l’estabilitat dels mercats arreu del món, la competitivitat empresarial és la clau per a la subsistència de l’economia. Per aquest motiu, tant des dels governs europeus com des dels més locals, s’és molt conscient que és absolutament necessària l’optimització i actualització de […]

Aplicacio ens

El procés d’aplicació de l’ENS, s’aplica amb un total de sis fases i es basa en un cicle de millora continua. L’ENS es basa en un cicle de millora continua L’ENS a grans trets consisteix en la implantació d’un SGSI (Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació / en anglès System Management Information […]

Com ens afecta l ens

Tots hem sentit a parlar molt de l’ENS, però… què és realment? Ens afecta? Quines mesures hem de prendre? Què és l’Esquema Nacional de Seguretat ENS? La Llei 11/2007 dóna accés electrònic a tots els ciutadans per a tramitacions amb les Entitats Públiques.​ S’aprova l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) mitjançant Real Decret 3/2010 de 8 […]

He de xifrar la informació sensible cat

Quan parlem d’actius d’empresa, tendim a considerar únicament com a tals els béns tangibles, com per exemple mobiliari, maquinària, els servidors, etc. Però no hem d’oblidar que també són actius, en aquest cas intangibles, la cartera de clients, les nostres tarifes, la propietat intel·lectual o fins i tot la identitat de l’empresa. Tota aquesta informació […]

Correu fals

El correu electrònic és sens dubte l’eina de comunicació professional standard i més habitual entre les empreses. Diàriament rebem infinitat d’informació mitjançant aquest canal i sens dubte la majoria d’usuaris no apliquem les mesures de seguretat mínimes abans d’obrir un email de procedència desconeguda. Per aquest motiu, és un canal molt utilitzat pels ciber delinqüents per a atacar els usuaris informàtics. Un […]

Windows 7 windos 10

Microsoft deixarà de donar suport a Windows 7 al gener de 2020. Dit d’una altra manera, Windows 7 es convertirà en un sistema operatiu vulnerable. Fi de suport a Windows 7 Windows 7 ha tingut una vida de 10 anys gràcies a les diferents actualitzacions que ha tingut al llarg dels anys. Amb els anys […]