A partir del 23/02/2024 les publicacions de Telecom més tècniques s’han desplaçat a infordisa.tel