Calendari de demostració online de Sage Murano de gener

Sage Murano és la solució modular integrada “més enllà de l’ERP”, dissenyada per donar solucions a diferents departaments de petites i mitjanes empreses (PIMES), garantint de manera provada el màxim retorn de la inversió realitzada.
Sage Murano es comercialitza On Premise (Venda de llicències), Subscripció “pagament per ús”, On-Line o Cloud.
Consulteu el llistat de cursos que li oferim des Infordisa, i apuntis gratis a les sessions que cregui interessant. Premi sobre el botó de l’horari i registri la seva participació.
Aprofiti ara aquest mes de gener ple de demostracions, segur que hi ha alguna que respongui seus dubtes.
[av_hr class=’full’ height=’1′ shadow=’shadow’ position=’center’ av_uid=’av-2wdwxd5′]
[av_notification title=” color=’orange’ border=’solid’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’normal’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2voo5bd’]
Si estàs interessat en veure una demostració però ja t’ha passat la data, subscriu-te i t’avisarem de futures demostracions.
[/av_notification]
Demostracions online gratuïtes de Sage Murano:
[av_one_half first av_uid=’av-2tb3q95′]

[/av_one_half]
[av_one_half av_uid=’av-2sh8mjt’]

[/av_one_half]
[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ av_uid=’av-9swc4p’]

[av_iconlist position=’left’ av_uid=’av-2ou61q1′]
[av_iconlist_item title=’SEPA (Single Euro Payments Area)’ link=” linktarget=” icon=’ue8b1′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2mr156h’]
Comptabilitat – Cartera d’Efectes – Conciliació Bancària – Posició Tresoreria – Anàlisi de Negoci
Nous formats i instruments de pagament (transferències, càrrecs bancaris i targetes) amb uns estàndards comuns eliminant les diferències entre els pagaments nacionals i els pagaments transfronterers. Els antics sistemes nacionals de transferències i càrrecs seran substituïts progressivament pels nous sistemes europeois normativa SEPA.
Horari disponible: [av_button label=’14/01/2014 de 9:30 a 11:30′ link=’https://www.infordisa.com/landing/cursos/?curs=SEPA (Single Euro Payments Area)&dia=14/01/2014&hora=09:30-11:30′ link_target=’_blank’ color=’theme-color-subtle’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ position=’left’ icon_select=’yes’ icon=’ue85b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2llxt09′]  [av_button label=’21/01/2014 de 16:00 a 18:00′ link=’https://www.infordisa.com/landing/cursos/?curs=SEPA (Single Euro Payments Area)&dia=21/01/2014&hora=16:00-18:00′ link_target=’_blank’ color=’theme-color-subtle’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ position=’left’ icon_select=’yes’ icon=’ue85b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2j7uixl’]
[/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]

[av_iconlist position=’right’ av_uid=’av-2ijmebt’]
[av_iconlist_item title=’RECC (Règim Especial de Criteri de Caixa)’ link=” linktarget=” icon=’ue84b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2gzefo9′]
Comptabilitat – Cartera – Conciliació bancària – Posició Tresorera – Anàlisi de Negoci
El Criteri de Caixa és el nou règim especial i de caràcter voluntari que permetrà que a partir de 1 de Gener del 2014, liquidar l’IVA repercutit quan es cobri i deduir l’Iva suportat quan es pagui.
Horari disponible: [av_button label=’16/01/2014 de 9:30 a 11:30′ link=’https://www.infordisa.com/landing/cursos/?curs=RECC (Regimen Especial de Criterio de Caja)&dia=16/01/2014&hora=09:30-11:30′ link_target=’_blank’ color=’theme-color-subtle’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ position=’left’ icon_select=’yes’ icon=’ue85b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2elkl3t’]  [av_button label=’30/01/2014 de 16:00 a 18:00′ link=’https://www.infordisa.com/landing/cursos/?curs=RECC (Regimen Especial de Criterio de Caja)&dia=30/01/2014&hora=16:00-18:00′ link_target=’_blank’ color=’theme-color-subtle’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ position=’left’ icon_select=’yes’ icon=’ue85b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2dyr1hl’]
[/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]

[av_iconlist position=’left’ av_uid=’av-2bi0621′]
[av_iconlist_item title=’Punt de venda per tendes – Sage TPV Standard’ link=” linktarget=” icon=’ue859′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2aedcbd’]
Compres – Vendes al detall, per caixa – Arqueig – Magatzem
Gestió integrada del Punt de venda, Gestió de compres i magatzem i comunicacions.
Horari disponible: [av_button label=’07/01/2014 de 16:00 a 18:00′ link=’https://www.infordisa.com/landing/cursos/?curs=Punto de venta para tiendas – Sage TPV Standard&dia=07/01/2014&hora=16:00-18:00′ link_target=’_blank’ color=’theme-color-subtle’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ position=’left’ icon_select=’yes’ icon=’ue85b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-28ha7a1′]  [av_button label=’23/01/2014 de 12:00 a 14:00′ link=’https://www.infordisa.com/landing/cursos/?curs=Punto de venta para tiendas – Sage TPV Standard&dia=23/01/2014&hora=12:00-14:00′ link_target=’_blank’ color=’theme-color-subtle’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ position=’left’ icon_select=’yes’ icon=’ue85b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-26u2n61′]
[/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]

[av_iconlist position=’right’ av_uid=’av-24wjffd’]
[av_iconlist_item title=’Traçabilitat alimentaria’ link=” linktarget=” icon=’ue8cc’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-23z884p’]
Compres – Vendes – Magatzem (Opcions relacionades amb Partida) – Traçabilitat de la partida – Anàlisi de Negoci
Donar una visió de les aplicacions de Gestió des del punt de vista del centre d’informació de la partida.
Definició dels productes per al seu ús de partida i caducitat, opcions de compra, magatzem i venda per concloure en el centre d’informació de la partida.
Finalment Anàlisi de Negoci adaptant l’anàlisi de magatzem d’Entrades i Sortides incorporant la partida.
Horari disponible: [av_button label=’14/01/2014 de 12:00 a 14:00′ link=’https://www.infordisa.com/landing/cursos/?curs=Trazabilidad alimentaria&dia=14/01/2014&hora=12:00-14:00′ link_target=’_blank’ color=’theme-color-subtle’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ position=’left’ icon_select=’yes’ icon=’ue85b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2118fax’]
[/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]

[av_iconlist position=’left’ av_uid=’av-1zk6x0p’]
[av_iconlist_item title=’Gestió de flotes’ link=” linktarget=” icon=’ue8b6′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1yfdni1′]

Centres d’Informació – Compres – Vendes – Magatzem – Anàlisi de Negoci

 • Manteniment d’elements de transport.
 • Companyies d’assegurança, manteniments periòdics (per Kms i dates).
 • Gestió de reclamacions que puguin fer els usuaris o els propis conductors.
 • Tallers propis amb què compta l’empresa.
 • Tipus de tasques a realitzar en els parts de treball.
 • Gestió de parts.
 • Gestió de sinistres.
 • Creació de patrons segons les descripcions de la Norma, per assignar els detalls dels comptes comptables corresponents. i la seva Comptabilització.

Horari disponible: [av_button label=’09/01/2014 de 12:00 a 14:00′ link=’https://www.infordisa.com/landing/cursos/?curs=Gestión de flotas&dia=09/01/2014&hora=12:00-14:00′ link_target=’_blank’ color=’theme-color-subtle’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ position=’left’ icon_select=’yes’ icon=’ue85b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1w8mfll’]
[/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]

[av_iconlist position=’right’ av_uid=’av-1uldswp’]
[av_iconlist_item title=’Empreses càrniques’ link=” linktarget=” icon=’ue858′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1srg9dl’]
Centres d’Informació – Compres – Vendes – Magatzem – Anàlisi de Negoci
Permet gestionar les fases típiques d’un centre d’especejament, recepció, especejament i tall.
Es basa en tres pantalles enllaçades entre si per registrar quan s’ha realitzat en cadascuna d’elles.
Enllaçat amb bascules per capturar el pes dels elements especejats i imprimeix automàticament etiquetes amb codi de barres i la informació de la traçabilitat (Partida, data, recepció, caducitat, etc ..).
S’enllaça amb els albarans mitjançant un càlcul que recupera les dades de la taula d’especejament basant-el codi de barres i controla tant les dades d’identificació de boví com tara dels carros de transport a la recepció.
Horari disponible: [av_button label=’30/01/2014 de 09:30 a 11:30′ link=’https://www.infordisa.com/landing/cursos/?curs=Empresas cárnicas&dia=30/01/2014&hora=09:30-11:30′ link_target=’_blank’ color=’theme-color-subtle’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ position=’left’ icon_select=’yes’ icon=’ue85b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1s0xm3d’]
[/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]

[av_iconlist position=’left’ av_uid=’av-1qm6721′]
[av_iconlist_item title=’Incidències clients i proveïdors’ link=” linktarget=” icon=’ue856′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1os3amh’]
Centres d’Informació – Compres – Vendes-Magatzem – Anàlisi de Negoci
Cerca gestionar d’una forma senzilla i àgil les incidències derivades de les relacions amb clients i proveïdors.
Horari disponible: [av_button label=’21/01/2014 de 09:30 a 11:30′ link=’https://www.infordisa.com/landing/cursos/?curs=Incidencias clientes y proveedores&dia=21/01/2014&hora=09:30-11:30′ link_target=’_blank’ color=’theme-color-subtle’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ position=’left’ icon_select=’yes’ icon=’ue85b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1mt350p’]
[/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]

[av_iconlist position=’right’ av_uid=’av-1lqigqh’]
[av_iconlist_item title=’Magatzem logístic’ link=” linktarget=” icon=’ue852′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1jc5r5l’]
Compres – Vendes – Magatzem (Opcions de gestió de magatzem, gestió de rutes, processos de servir comandes) – Anàlisi de Negoci
Donar una visió de les aplicacions de Gestió des del punt de vista de logística i distribució.
Fer èmfasi en les funcionalitats associades al tractament de comandes de vendes i processos associats en servir comandes, gestió de rutes. Funcionalitats associades a la gestió de preus i condicions comercials. Funcionalitats de magatzem càlculs de rotació, estoc màxim i mínim Necessitats de compra, Compres automàtiques. Per acabar en Anàlisi de Negoci amb la venda per producte.
Horari disponible: [av_button label=’16/01/2014 de 16:00 a 18:00′ link=’https://www.infordisa.com/landing/cursos/?curs=Almacén logística&dia=16/01/2014&hora=16:00-18:00′ link_target=’_blank’ color=’theme-color-subtle’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ position=’left’ icon_select=’yes’ icon=’ue85b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1hy24ll’]
[/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]

[av_iconlist position=’left’ av_uid=’av-1g6f3qx’]
[av_iconlist_item title=’Fabricació avançada’ link=” linktarget=” icon=’ue855′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1eb3ent’]
Preparació de Fabricació – Control de Compres – Anotació d’activitats i consums – Control de costos – Anàlisi de Negoci – Centres d’Informació
Donar un cop d’ull al circuit complet a les aplicacions de gestió comercial i fabricació, posant l’accent en utilització de partida, concloent al centre d’informació de la partida per al seu seguiment.
Horari disponible: [av_button label=’14/01/2014 de 16:00 a 18:00′ link=’https://www.infordisa.com/landing/cursos/?curs=Fabricación avanzada&dia=14/01/2014&hora=16:00-18:00′ link_target=’_blank’ color=’theme-color-subtle’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ position=’left’ icon_select=’yes’ icon=’ue85b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1d4bmk9′]
[/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]

[av_iconlist position=’right’ av_uid=’av-1alhqih’]
[av_iconlist_item title=’Migració Logic Class a Sage Murano’ link=” linktarget=” icon=’ue891′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-199xmpl’]
Novetats Sage Murano
Et convidem a que coneguis les principals Novetats que incorpora Sage Murano respecte Logic Class.
Horari disponible: [av_button label=’07/01/2014 de 09:30 a 11:30′ link=’https://www.infordisa.com/landing/cursos/?curs=Migración Logic Class a Sage Murano&dia=07/01/2014&hora=09:30-11:30′ link_target=’_blank’ color=’theme-color-subtle’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ position=’left’ icon_select=’yes’ icon=’ue85b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-17pz3k9′] [av_button label=’28/01/2014 de 16:00 a 18:00′ link=’https://www.infordisa.com/landing/cursos/?curs=Migración Logic Class a Sage Murano&dia=28/01/2014&hora=16:00-18:00′ link_target=’_blank’ color=’theme-color-subtle’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ position=’left’ icon_select=’yes’ icon=’ue85b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-164e9nd’]
[/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]

[av_iconlist position=’left’ av_uid=’av-140wxkp’]
[av_iconlist_item title=’Gestió de projectes’ link=” linktarget=” icon=’ue8d1′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-12jfkax’]
Pressupostació i Planificació de Projectes – Compres per Projecte – Vendes per Certificacions – Planificació del Projecte – Anàlisi de Negoci – Centres d’Informació
Visió general de les aplicacions relacionades amb Projectes i Planificació dels mateixos.
Horari disponible: [av_button label=’30/01/2014 de 12:00 a 14:00′ link=’https://www.infordisa.com/landing/cursos/?curs=Gestión de proyectos&dia=30/01/2014&hora=14:00′ link_target=’_blank’ color=’theme-color-subtle’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ position=’left’ icon_select=’yes’ icon=’ue85b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-12111zt’]
[/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]

[av_iconlist position=’right’ av_uid=’av-zw24wp’]
[av_iconlist_item title=’Laboral’ link=” linktarget=” icon=’ue80b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-xtn609′]
Nòmina – Portal de l’Empleat – Anàlisi de Negoci – Gestió Documental
Fer un recorregut per les aplicacions de Sage Laboral, sent el centre de la presentació el Portal de l’Empleat.
Horari disponible: [av_button label=’09/01/2014 de 16:00 a 18:00′ link=’https://www.infordisa.com/landing/cursos/?curs=Laboral&dia=09/01/2014&hora=16:00-18:00′ link_target=’_blank’ color=’theme-color-subtle’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ position=’left’ icon_select=’yes’ icon=’ue85b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-wx0trt’]
[/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]

[av_iconlist position=’left’ av_uid=’av-v43pyx’]
[av_iconlist_item title=’Gestió avançada de vacances’ link=” linktarget=” icon=’ue863′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-sf4myh’]
Nòmina – Portal de l’Empleat – Anàlisi de Negoci – Gestió Documental

 • Control de les vacances per dies laborables o naturals totals, gaudides, pendents d’aprovació, etc …
 • Calendaris personalitzats amb festivitats per Empresa, centre de cotització o de treball.
 • Diferents tipologies: Vacances any v actual o anys anteriors, assumptes propis, altres.
 • Procés de tancament i obertura massiva any rere any.
 • Integrat amb el Workflow.
 • Quadrant multipersona per gestortes de persones.
 • Informe d’Anàlisi de Negoci integrat.

Horari disponible: [av_button label=’23/01/2014 de 09:30 a 11:30′ link=’https://www.infordisa.com/landing/cursos/?curs=Gestión avanzada de vacaciones&dia=23/01/2014&hora=09:30-11:30′ link_target=’_blank’ color=’theme-color-subtle’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ position=’left’ icon_select=’yes’ icon=’ue85b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-qx59jd’]
[/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]

[av_iconlist position=’right’ av_uid=’av-q6twll’]
[av_iconlist_item title=’Tesoreria’ link=” linktarget=” icon=’ue8c6′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-nondll’]
Comptabilitat – Cartera – Conciliació Bancària – Posició Tresorera – Anàlisi de Negoci

 • Donar una visió de les aplicacions de l’àrea financera des del punt de vista de Tresoreria.
 • Pressupostos financers, pressupostos de tresoreria opcions relacionades amb cartera i saldos vius.

Horari disponible: [av_button label=’07/01/2014 de 12:00 a 14:00′ link=’https://www.infordisa.com/landing/cursos/?curs=Tesorería&dia=07/01/2014&hora=12:00-14:00′ link_target=’_blank’ color=’theme-color-subtle’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ position=’left’ icon_select=’yes’ icon=’ue85b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-m6w5e1′] [av_button label=’16/01/2014 de 12:00 a 14:00′ link=’https://www.infordisa.com/landing/cursos/?curs=Tesorería&dia=16/01/2014&hora=12:00-14:00′ link_target=’_blank’ color=’theme-color-subtle’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ position=’left’ icon_select=’yes’ icon=’ue85b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-l5n22h’] [av_button label=’28/01/2014 de 09:30 a 11:30′ link=’https://www.infordisa.com/landing/cursos/?curs=Tesorería&dia=28/01/2014&hora=09:30-11:30′ link_target=’_blank’ color=’theme-color-subtle’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ position=’left’ icon_select=’yes’ icon=’ue85b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-in1b89′]
[/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]

[av_iconlist position=’left’ av_uid=’av-hzxh8p’]
[av_iconlist_item title=’CRM – Gestió dels moments clau amb els clients’ link=” linktarget=” icon=’ue82b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-f1te3d’]
Sage CRM i el seu enllaç amb Sage Murano
Donar un repàs general als diferents mòduls de Sage CRM, enllaçat amb Sage Murano.
Gestió de la força de vendes, Gestió de Màrqueting-eMarketing i Gestió d’incidències de clients.
Horari disponible: [av_button label=’09/01/2014 de 09:30 a 11:30′ link=’https://www.infordisa.com/landing/cursos/?curs=CRM – Gestión de los momentos clave con tus clientes&dia=09/01/2014&hora=09:30-11:30′ link_target=’_blank’ color=’theme-color-subtle’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ position=’left’ icon_select=’yes’ icon=’ue85b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-eaovrt’] [av_button label=’23/01/2014 de 16:00 a 18:00′ link=’https://www.infordisa.com/landing/cursos/?curs=CRM – Gestión de los momentos clave con tus clientes&dia=23/01/2014&hora=16:00-18:00′ link_target=’_blank’ color=’theme-color-subtle’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ position=’left’ icon_select=’yes’ icon=’ue85b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-16tcuh’]
[/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]

[av_iconlist position=’right’ av_uid=’av-a7jlm1′]
[av_iconlist_item title=’Recodificacions’ link=” linktarget=” icon=’ue834′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-ut1kp’]
Plataforma Murano Platinum
Aquest muntatge permet recodificar qualsevol camp de l’aplicació.
El seu funcionament és similar al Re-codificador que ja exoiste per Articles, Clients i Proveïdors però per qualsevol altre camp Codi Projecte, Codi Canal, Codi família, etc ….
Horari disponible: [av_button label=’21/01/2014 de 12:00 a 14:00′ link=’https://www.infordisa.com/landing/cursos/?curs=Recodificaciones&dia=21/01/2014&hora=12:00-14:00′ link_target=’_blank’ color=’theme-color-subtle’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ position=’left’ icon_select=’yes’ icon=’ue85b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-78u2ux’]
[/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]

[av_iconlist position=’left’ av_uid=’av-6daynt’]
[av_iconlist_item title=’Analítica’ link=” linktarget=” icon=’ue8c5′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-3vbiah’]
Comptabilitat – analítica
Donar una visió d’aplicacions de l’àrea financera / analítica.
Exemple d’un exercici amb incorporació de pressupostos analítics i el seu estudi comparant amb la realitat.
Horari disponible: [av_button label=’28/01/2014 de 12:00 a 14:00′ link=’https://www.infordisa.com/landing/cursos/?curs=Analítica&dia=28/01/2014&hora=12:00-14:00′ link_target=’_blank’ color=’theme-color-subtle’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ position=’left’ icon_select=’yes’ icon=’ue85b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2tgzd5′]
[/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]
 

/ Newsletter

Rep les noves publicacions d'aquest blog per email.
Subscriu-te per estar informat.

Infordisa

Infordisa

Departament de Marketing

Deixa un comentari

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

Escriu un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Altres publicacions que et poden interessar