Autor / Infordisa

ENS i ISO 27001

Recentment el BOE ha publicat el RD 43/2021 de seguretat de les xarxes i sistemes d’informació indicant així a les empreses essencials l’obligatorietat de tenir

Continuitat de negoci

És impossible garantir la seguretat total de la informació, la qual cosa significa que les empreses han d’estar preparades per reaccionar davant un possible desastre

Entorn segur

Ja hem parlat de la conscienciació de l’usuari i com aquest pot ajudar a prevenir desastres, tot i això cal que a nivell tècnic l’empresa