Solucions de virtualització de servidors

Infordisa compta amb més de 10 anys d’experiència en disseny i implementació de solucions innovadores del món de la virtualització de sistemes.
La nostra experiència és la clau de l’èxit